Wij voeren actie tegen de gekozen locatie voor een snelle fietsroute over het huidige toeristische fietspad 'het oude spoortracé' tussen Vaassen en Apeldoorn. 

Zoals het nu is.                                             Zoals het volgens de plannen wordt

Er zijn drie verschillende routes bekeken voor de snelle fietsroute. In februari 2017 heeft B&W van Apeldoorn besloten dat het zogenoemde treinbaanpadtracé tussen Apeldoorn en Epe de voorkeursroute wordt. De twee alternatieve routes, de dorpenroute en de kanaalroute, zijn door B&W afgewezen. Deze afwijzing is naar onze mening discutabel.

Op dit moment wordt de voorkeursroute treinbaanpadtracé (hierna spoortracé) verder uitgewerkt. Daarna mag de gemeenteraad bepalen of de keuze voor het spoortracé de enige goede en haalbare optie is. Dat is volgens ons niet het geval.

 

Het huidige fietspad over het spoortracé, is een niet verlicht, toeristisch fietspad. De fietsroute is landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch van waarde. Brom- en snorfietsen zijn niet toegestaan. Het fietspad wordt daarom niet alleen door fietsers gebruikt, maar ook veelvuldig door wandelaars, rolstoelgebruikers, kinderen, en ruiters in de berm. Dat staat allemaal op het spel.