Afdrukken

Aantasting van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde


Landschappelijke cultureel-historische karakter verdwijnt

Toename veiligheidsrisico’s 


Kosten

De kosten van de alternatieve dorpenroute en kanaalroute worden niet meegewogen, omdat B&W de voorkeur voor het spoortracé al heeft bepaald. Dat is ons te kort door de bocht.


Vergelijking huidige fietspad ten opzichte van de snelle fietsroute
We hebben de gevolgen van de vervanging van het huidige fietspad in een snelle fietsroute kort samengevat

Huidige fietspad Snelle fietsroute
Breedte fietspad 2 meter Breedte fietspad minimaal 4, mogelijk 5 meter bij toestaan brommers
Behoud landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, conform eerdere toezeggingen door gemeente Aantasting landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, in strijd met eerdere toezeggingen door gemeente
Veiligheidsrisico’s zijn beperkt doordat geen brommers en snorfietsen zijn toegestaan. Toename van veiligheidsrisico’s door:
• Veel hogere snelheden. Vooral als ook zogenoemde speed-pedelecs (max. 45 km/u) worden gepromoot en brommers worden toegestaan;

• Een groter aantal gebruikers op een tracé met onoverzichtelijke kruisingen.
• Spoortracé ongeschikt voor aansluiting naar centrum Apeldoorn.
Gebruik door zowel fietsers, wandelaars, ruiters en rolstoelgebruikers blijft mogelijk. Gebruik door wandelaars, rolstoelgebruikers, aangepaste fietsgebruikers en ruiters te paard wordt onmogelijk.


 .