Aantasting van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde


Landschappelijke cultureel-historische karakter verdwijnt

 • Het huidige fietspad, het spoortracé, tussen Apeldoorn en Vaassen moet worden verbreed van 2 naar 4 tot 5 meter. U kunt ervan uitgaan dat hiermee het landschappelijke cultureelhistorische karakter van deze route verdwijnt. Denk aan de huidige beplanting en karakteristieke bruggetjes;

 • De voor deze snelle route noodzakelijke verlichting leidt tot nog meer lichtvervuiling;


  Lichtvervuiling

 • De aanleg van een snelle fietsroute over het spoortracé is in strijd met eerdere toezeggingen door de gemeente aan omwonenden. Toegezegd is dat het huidige fietspad altijd een toeristisch fietspad zou blijven.

Toename veiligheidsrisico’s 

 • Wethouder Kruithof beschrijft de route als: ‘Het is een mooie route en autovrij, dus veilig’. De route is niet veilig, omdat deze in de dwarsrichting helemaal niet autovrij is. Ze bestaat uit veel onoverzichtelijke kruisingen, voor zowel de fietsers als automobilisten. Op tijd voorrang verlenen is nu al erg moeilijk, laat staan bij hogere aantallen en hogere snelheden.


  In dwarsrichting niet veilig


 • Het fietspad wordt veel gebruikt als toegang naar het buitengebied. Door
  o wandelaars (met honden) mede als onderdeel van het klompenpad,
  o ruiters te paard,
  o scootmobielen en rolstoelgebruikers (o.a. vanuit de verpleeg- en verzorgingshuizen),
  o tandems en duofietsen vanuit de zorgboerderij.


  Voor ons geen plaats meer!

  Zij komen in de verdrukking, door meer en sneller fietsverkeer. Vooral als ook brommers, snorfietsen en  zogenoemde speed-pedelecs (max. 45 km/u) worden toegestaan. 
 • Gegeven de beschikbare ruimte en de geplande breedte komen er geen gescheiden rijstroken. Dat is bij grote snelheidsverschillen levensgevaarlijk.
 • De snelle fietsroute eindigt in Apeldoorn bij de Anklaarseweg. Dit is een drukke weg en de recent aangepaste kruising is niet ingericht op grote groepen overstekende fietsers.
 • Vanaf de Anklaarseweg bestaat geen goede aansluiting naar het centrum van Apeldoorn.
  o De Koninginnelaan is veel te smal en te druk voor al dit extra fietsverkeer.
  o Het nu gekozen spoortracé sluit totaal niet aan op het 2e fietspadproject van de Gemeente Apeldoorn, naar en vanuit het centrum. Het betreft het zuidelijke deel van de kanaalroute (Zwitsalterrein). 


Kosten

De kosten van de alternatieve dorpenroute en kanaalroute worden niet meegewogen, omdat B&W de voorkeur voor het spoortracé al heeft bepaald. Dat is ons te kort door de bocht.


Vergelijking huidige fietspad ten opzichte van de snelle fietsroute
We hebben de gevolgen van de vervanging van het huidige fietspad in een snelle fietsroute kort samengevat

Huidige fietspad Snelle fietsroute
Breedte fietspad 2 meter Breedte fietspad minimaal 4, mogelijk 5 meter bij toestaan brommers
Behoud landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, conform eerdere toezeggingen door gemeente Aantasting landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, in strijd met eerdere toezeggingen door gemeente
Veiligheidsrisico’s zijn beperkt doordat geen brommers en snorfietsen zijn toegestaan. Toename van veiligheidsrisico’s door:
• Veel hogere snelheden. Vooral als ook zogenoemde speed-pedelecs (max. 45 km/u) worden gepromoot en brommers worden toegestaan;

• Een groter aantal gebruikers op een tracé met onoverzichtelijke kruisingen.
• Spoortracé ongeschikt voor aansluiting naar centrum Apeldoorn.
Gebruik door zowel fietsers, wandelaars, ruiters en rolstoelgebruikers blijft mogelijk. Gebruik door wandelaars, rolstoelgebruikers, aangepaste fietsgebruikers en ruiters te paard wordt onmogelijk.


 .